Vi har udarbejdet en beredskabsplan, hvis eet af vores medlemmer får hjertestop. Læs den igennem, så du ved, hvad der skal ske, hvis uheldet er ude og du er tilstede.

Beredskabsplan

HVIS der opstår et hjertestop, så tjek følgende

*  Er personen bevidstløs? Brug højst 10 sek. - hvis ja:
*  Start omgående med hjertemassage - manuelt: 30 tryk - 2 pust.
*  1 løber efter hjertestarteren som hænger udenfor kontoret ved              fodboldafdelingens indgang til Vejlby-Risskov drætscentret. Er der ingen på kontoret? Riv hårdt i lågen og tag hjertestarteren ud. Der hænger også en hjertestarter ved siden af glasburet ved indgangen til svømmehallen. Er der ingen på kontoret/i glasburet? Brug kaldeapparatet, så personalet tilkaldes. Ta´ hjertestarteren!
*  2 sørger for at tilkalde hjælp og samtidig informere personalet. Der ringes 1-1-2. Er vi i hal 1, (hvor vi gør gymnastik), er adressen: Vejlby Centervej 51-53, 8240 Risskov - til venstre på P-pladsen.
Er vi i hal 2/ eller svømmehallen er adressen: Vejlby Centervej 51-53, 8240 Risskov  - til højre på P-pladsen gennem bagdøren i hal 2 (som er en hurtig genvej), eller indgangen til svømmehallen. Det tager bare længere tid.
*  Den,  der ringer 112, fortæller Idrætscentrets adresse.

Gå ud og tage imod ambulancen og vis vej!

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram
X