Årsberetning 2019/20

Beretning for 2019/2020 for Skovbakken Veteranidræt 10. marts for perioden 12. marts 2019 til 10. marts 2020
Velkommen til årets generalforsamling, som igen i år er velbesøgt.
Siden sidste års generalforsamling har der været idræt 66 gange, fordelt på tirsdage med start kl. 10.30 og med Gunnar Nielsen som instruktør, og torsdage med start kl. 11.00 og med Lene Christiansen som instruktør. De to er begge særdeles dygtige og afholdte.
Dertil kommer, at volley og badminton har booket haltid fra sæsonslut i maj og til sommerferien. Volleyspillerne har investeret i nogle udendørs sæt, og spiller hele sommeren udendørs.
Bestyrelsen har holdt 6 bestyrelsesmøder, og dertil kommer adskillige møder i jubilæumsudvalget. Bestyrelsen har desuden været repræsenteret ved HB-møderne, ligesom den er repræsenteret ved Leif Eliasen og Steen Pedersen i et byggeudvalg, som skal se nærmere på indretningen af F-bygningen. Der ventes pt. på et udspil fra arkitekten.
Det var i år IH, der stod for den årlige nytårskur, som startede med fællesspisning med IH´s højskoleelever, inden der blev tid til at ”mingle”. Desværre var der ingen repræsentanter fra vores samarbejds-partnere, men det lykkes forhåbentlig, når nytårskuren til næste år flyttes til en fredag.
Som vanligt har vi haft besøg af børnebørnene i efterårsferien og vinterferien. Igen i år var tilbuddet udvidet til i vinterferien også at komme i Springcentret, og det var populært! Stor tak til Lene! Bagefter klarede mange at være med til gymnastik og i svømmehallen.
Som noget nyt blev der i maj introduceret en Kids Sport Day. Dagen gentages 3. maj i år. Skovbakken har fået penge til en koordinator, Astrid Wierzba, og initiativet skal bl.a. ses som at sætte fokus på Skovbakken, nu hvor området bliver tæt udbygget.
Astrid er ligeledes ansat til at arbejde med hjemmesiden for hele Skovbakken, så den fremstår ens for alle afdelinger. Yderligere er Tor Fabian ansat til at give tilbud om outdoor aktiviteter for 60+. Tilbuddet starter i marts.
Pr. 1. januar er der registreret 327 medlemmer, 60 % kvinder og 40 % mænd. Disse tal er indberettet til Aarhus Kommune og det Centrale Foreningsregister. Bestyrelsen har vedtaget en hensigtserklæring om et medlemstal på ca. 300. Vores næstformand, Jytte Secher, fører nøje regnskab med antallet af aktive tirsdag og torsdag. Vi har pt. lukket for ventelisten, men vi er godt klar over, at der er folk, der venter på at få den åbnet. Og ligeledes flere, der gerne vil komme både tirsdag og torsdag. Bestyrelsen har valgt at fastholde den oprindelige ide med, at alle skal gennemføre gymnastikken, før de specialiserer sig! Det giver mange fordele, men også visse ulemper.
Foreningen har modtaget et kommunalt tilskud på godt 18.850 kr., som bruges til honorarer og lokaleleje. Det vil fremgå af regnskabet, som forelægges lidt senere.

 

ÅrsregnskabReferat generalforsamling 2020
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram
X