Skovbakken Veteraner

Opdateret 24-02-2021

Kære Veteraner.

Målet kan ses via link nederst på siden.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Generalforsamling:

Indkaldelse til generalforsamling


Tirsdag d. 23. marts 2021
kl. 13 i Syrensalen


Dagsorden
1. Valg af dirigent og referent
2. Bestyrelsens beretning
3. Fremlæggelse af afdelingens reviderede regnskab til godkendelse
4. Fremlæggelse af afdelingens budget til orientering
5. Indkomne forslag
6. Fastsættelse af kontingent
7. Valg af valgbare bestyrelsesmedlemmer
På valg er:
Jytte Secher
Knud Ditlefsen
Knud F. Andresen
8. Valg af valgbar bestyrelsessuppleant
1 suppleant (kandidat søges)
9. Valg af to revisorer
10. Eventuelt


Indkomne forslag skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen.


Dersom generalforsamlingen ikke kan gennemføres på ovennævnte dato pga. coronarestriktioner, vil en ny dato for den fysiske gennemførelse af generalforsamlingen blive
udsendt så snart det er muligt.


På bestyrelsens vegne
Nina N. Møller

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Rengskab kan ses via knap.

Hold øje med hjemmesiden.

Regnskab.
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram
X