Skovbakken Veteraner

Til alle veteraner.

Vi er alle bekymrede for coronasituationen.

Som forening retter vi os efter myndighedernes retningslinjer.

Der er ingen ændringer i forhold til vores aktiviteter. Altså må vi være 50 personer i en gruppe, Der må være to grupper i hallen. Der skal være tydelig markeret afstand mellem grupperne og mindst 4m2 pr. person. 

Alt det overholder vi, og så er vi jo alle omhyggelige med afstand, ansigtet i samme retning når vi gør gymnastik, og så "spritter" vi flittigt.

Vi håber og tror hver enkelt vil passe på sig selv. 

Venlig hilsen

Bestyrelsen

Nina

___________________________________________________________________________________________________________________             

                               Vandretur torsdag den 1. oktober.

Turen går til Årslev Engsø, og vi skal selv sørge for at komme derud.

På torsdag og næste tirsdag efter gymnastik kan man aftale fælles transport.

Vi kører i egne biler og mødes ved Årslev Engsø på parkeringspladsen på Byleddet kl. 10:30.

Den lange tur er på ca. 9 km. og den korte er på ca. 5 km.

Ved Årslev Engsø er der mulighed for at se mange forskellige fugle bl.a.

svaner, gæs, ænder, blishøns og meget andet, hvis vi er heldige, kan vi også opleve at se

havørne.

Ved parkeringspladsen er der toiletter.

Husk madpakke og kaffe/the.

Efter vandreturen vil vi få et stykke wienerbrød til vores medbragte kaffe/the.

Turen er gratis, men tilmed dig venligst så vi ved, hvor meget kage vi skal købe.

Husk også at holde afstand så vi ikke smitter hinanden med corona.                               _________________________________________________________________________________________

                                          Kære Veteraner

I har sikkert alle hørt, at der er nye coronasmittetal og følgelig nye restriktioner.

Vi kan stadig mødes til gymnastik og efterfølgende aktiviteter.

Det kræver af os, at vi er endnu mere opmærksomme på antal deltagere i hallen.

50 i hver gruppe

Vi begrænses til to grupper med 50 personer i hver gruppe. (inkl. instruktøren)

Det er næsten som det har været her i september.

Vi må tælle, og hvis vi bliver for mange, løser vi det.

Tirsdag

Gunnar er stadig sygemeldt. Men Kirsten har lovet at hjælpe os. Det er kort varsel for Kirsten.

TAK til dig Kirsten, det er så godt at du vil træde til, så gymnastikken kan gennemføres.

Vandretur

Torsdag d. 1. oktober er jo datoen for vores efterårsvandretur.

Den er også påvirket af coronarestriktionerne.

Vi vil ikke køre med bus. Vandreturen gennemføres med kør-selv-transport.

Martin forbereder en vandretur ved Årslev Engsø. Det kommer der mere om.

Vi viser HENSYN og vi passer på hinanden og os selv!

Venlig hilsen

Bestyrelsen

Nina

_____________________________________________________________________________________________________________

                                Repræsentantskabsmøde

Idrætsklubben Skovbakken.

Mandag 5. oktober 2020 kl. 19.00,

i Skovbakkens klublokaler.

Dagsorden:

 1. Valg af dirigent

 2. Hovedformandens beretning

  - herunder beretning fra afdelingerne

 3. Resultatopgørelse og balance for hovedforeningen til godkendelse

 4. Behandling af indkomne forslag.

  (Skal være Forretningsudvalget i hænde senest 21. september)

 5. Valg til Forretningsudvalg:

  a.       Hovedkasserer

  b.       Næstformand

 6. Valg af revisorer

 7. Eventuelt

Alle klubbens medlemmer er velkomne.

Skovbakken vil være vært med smørrebrød.

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________

                                                         Kære Veteraner

ALLE skal huske, at vi kun kan mødes, hvis alle overholder myndighedernes retningslinjer.

Det betyder: Hold afstand! Og sprit hænder.

 • Efter gymnastik fortsætter vi med vores øvrige idrætsaktiviteter.

 • Vi kan ikke bruge omklædningsfaciliteterne.

 • Mød omklædt hjemmefra.

 • Svømmerne må benytte omklædningsrum ved svømmehallen med følgende restriktioner:

  - maks. 20 i omklædningsrummet ad gangen.

  - ingen sauna

  - min. 1 m.  mellem personer på bænkene

  - alm. corona-hygiejne

  - maks. 40 i bassinet

      . Retningslinjer for Curling:

        ”Stenene” er nummereret, og når man har valgt et set ”sten”,

        afspritter man  sig selv og håndtagene.

        Herefter benytter man kun sine egne "sten" under kampene.

Andet:

 • Det er en god ide at medbringe egen håndsprit og måske et håndklæde.

 • Upstairs kan ikke benyttes, som sædvanligt.

  Mangler man at betale kontingent, kan indbetaling foretages som følger:

  MobilePay: 990294

  eller

  bankoverførsel til konto: 1551 - 0010728061

   

  Kontingent pr. aktivt medlem:    kr. 600,-

  Kontingent pr. passivt medlem:  kr. 100,-  

   

  VIGTIGT!!! Skriv i 'Meddelelse til modtager': EFTERNAVN, FORNAVN

  Er man to på adressen foretages der to separate indbetalinger

  Betalingsfrist: 27. september da bestyrelsen ønsker en hurtig opgørelse af medlemstallet.

_______________________________________________________________

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram
X